Ensiklopedi Pahala

Ini adalah kitab “Ensiklopedi Pahala”, karya al lmam al Hafizh Syarafuddin Abdul Mu’min bin Khalaf ad Dimyathi. Ia telah mempersembahkan dalam kitab tersebut beragam amal shalih, sebuah pemiagaan yang tak pemah merugi, dengan menerangkan pahala yang akan diperoleh di sisi Dzat yang Maha Mulia dan …

Ensiklopedia Masjid

Masjid dalam pengertian syar’i adalah tempat yang disediakan untuk mengerjakan shalat berjamaah lima waktu untuk selamanya. Masjid adalah tempat suci para hamba Allah untuk mengerjakan shalat guna berhubungan langsung dengan Tuhannya. Selain untuk menunaikan shalat, masjid juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan kegiatan- kegiatan lainnya seperti …

ENSIKLOPEDI LARANGAN JILID 2

Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah(Al-Qur-an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi Wasallam (As-Sunnah). Seburuk- buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka. Visits : 16 …

ENSIKLOPEDI LARANGAN

Ini adalah cetakan pertama dari edisi baru atas buku yang telah kami ubah judulnya. Sebelumnya, buku ini berjudul Mukhtashar Kitab al-Kgbaa-ir zos Yaliihil Muharramast wal Msn-hiyyaat (Ringkasan Kitab Dosa-dosa Besar, berikut Perbuatsn Haram, dan Terlarang).Buku dengan judul ini telah dicetak beberapa kali. Atas karunia dan …